Výsledky jednotlivých kôl komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 2
023

(Zelená farba = lady) (Modrá farba = junior) (Fialová = farba otv. mieridlá)

Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)

1. kolo Siluetovej ligy 2023

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 12 14 15 13 54
2 Holík Matej 11 11 12 12 46
3 Buda Peter st. 8 11 12 12 43
4 Perza Juraj st. 14 12 7 10 43
5 Molnár Zsolt 12 12 10 9 43
6 Fekete Zoltán 8 13 8 11 40
7 Weinrauch Ján 6 9 7 12 34
8 Domonkos Juraj 9 7 8 9 33
9 Gál Dezider 7 13 6 7 33
11 Utto Anton 3 10 4 10 27
12 Molnár Zsolt MI.SC. 5 8 4 4 21
             
1 Perza Juraj ml. 14 11 14 12 51
2 Molnár Bence 9 12 12 8 41
3 Utto Daniel 8 9 4 9 30
             
1 Havelová Martina 7 10 9 15 41
2 Holíková Patrícia 8 7 3 6 24