Výsledky jednotlivých kôl komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 2
020/21

(Zelená farba = lady) (Modrá farba = junior) (Fialová = farba otv. mieridlá)

Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)

9. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 14 14 12 15 55
2 Orosz Attila 8 15 12 12 47
3 Molnár  Zsolt 14 14 12 6 46
4 Buda Peter 12 12 8 10 42
5 Štefankovič Štefan 12 9 8 12 41
6 Hegedűs Robeert 8 8 8 11 35
7 Szellár Ladislav 6 10 6 6 28
             
1 Molnár Bencze 10 10 9 7 36
             
1 Havelová Martina 12 12 12 15 51

8. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 15 13 13 11 52
2 Buda Peter 11 14 9 5 39
3 Weinrauch Juraj 7 10 8 10 35
4 Hlavička Peter 3 13 6 9 31
5 Domonkos Juraj 4 9 7 9 29
6 Molnár Zsolt 8 7 4 7 26
             
1 Gogola Miroslav 3 2 5 3 13
             
1 Havelová Martina 11 12 15 14 52
             
1 Molnár Bencze 12 9 8 11 40

7. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 12 15 11 15 53
2 Orosz Attila 13 14 12 12 51
3 Buda Peter 10 13 8 14 45
4 Oláh Jozef 10 11 10 13 44
5 Molnár Zsolt 12 9 7 8 36
6 Hlavička Peter 6 11 9 9 35
7 Weinrauch Janoj 6 9 7 9 31
8 Szellár Ladislav 7 8 5 9 29
9 Keszeli Luboš 7 11 3 7 28
10 Marsal István 5 9 6 5 25
11 Domonkos Juraj 5 11 4 5 25
12 Gál Dezső 3 7 0 0 10
             
1 Molnár Bence 10 13 7 11 41

6. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 13 14 11 15 53
2 Hlavička Peter 10 14 8 11 43
3 Molnár Zsolt 11 12 9 7 39
4 Szellár Ladislav 10 10 11 7 38
5 Hegedűs Robert 12 6 8 11 37
6 Buda Peter 10 8 8 9 35
             
1 Gogola Miroslav 9 9 4 5 27
             
1 Havelová Martina 12 11 10 12 45
             
1 Oláh Jack 12 13 8 13 46
2 Molnár Bence 10 6 4 6 26

5. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 13 13 12 9 47
2 Buda Peter 12 13 10 9 44
3 Gál Dezider 9 10 9 12 40
4 Weinrauch János 4 11 10 10 35
5 Peter Hlavička 6 9 8 10 33
6 Szellár Ladislav 7 6 7 9 29
7 Soltész Tamás 11 4 3 9 27
             
1 Buda Peter ml.  8 10 4 12 34
2 Buda Peter  8 8 7 9 32
3 Gogola Miroslav 6 8 5 6 25
             
1 Havelová Martina 12 10 11 13 46

4. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 13 12 12 10 47
2 Molnár Zsolt 10 12 7 12 41
3 Buda  Peter 11 9 7 13 40
4 Wainrauch Ján 10 12 11 7 40
5 Hegedűs Robert 10 12 9 8 39
6 Hlavička Peter 11 12 5 9 37
7 Berecký František 8 12 8 7 35
8 Veselský Dušan 5 13 4 10 32
9 Gál Dezider 7 10 5 9 31
10 Wainrauch Peter 6 13 9 3 31
11 Szellár Ladislav 8 8 6 7 29
12 Domonkos Juraj 5 10 5 4 24
             
1 Molnár Bence 6 10 7 6 29
             
1 Havelová Martina 13 12 11 12 48
2 Terényi Ildikó 8 10 5 9 32
3 Nguen Hung Diana 5 6 4 5 20
             
1 Buda Peter  8 11 8 9 36
2 Berecký František  8 10 7 10 35
3 Buda Peter ml.  7 13 5 9 34
4 Gogola Miroslav 11 10 9 2 32
5 Nguen Hung Diana  4 2 0 1 7

3. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Szabo Robert 15 15 13 13 56
2 Hlavička Peter 10 14 7 14 45
3 Buda Peter ml. 12 10 11 9 42
4 Buda Peter 11 9 9 10 39
5 Molnár Imrich ml. 10 10 11 8 39
6 Molnár Imrich 7 11 9 9 36
7 Berza Juraj st. 9 10 8 9 36
8 Molnár Zsolt 7 12 9 8 36
10 Gál Dezider 8 9 11 7 35
11 Veselský Dušan 6 9 9 10 34
12 Stefankovič Štefan 8 10 8 3 29
13 Szellár Ladislav 9 7 5 5 26
14 Domonkos Juraj 4 5 6 10 25
             
1 Buda Peter otv. 7 11 6 11 35
2 Buda Peter ml. otv. 9 6 7 9 31
             
1 Havelová Marina 14 14 8 12 48
             
1 Berza Juraj  13 9 7 7 36

2. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Szabó Róbert 13 14 14 11 52
2 Hlavička Peter 12 13 9 12 46
3 Buda Peter ml. 12 14 11 9 46
4 Pereza Juraj st. 11 12 12 10 45
5 Buda Peter 13 12 6 8 39
6 Molnár Imrich 8 11 8 10 37
7 Hegedűs Róbert 6 11 6 10 33
8 Perza Juraj ml. 5 8 9 6 28
9 Marsal Štefan 7 10 6 4 27
10 Domonkos Juraj 7 10 4 4 25
11 Perza Juraj  7 7 2 1 17
             
1 Havelová Martina 12 12 9 15 48
             
1 Buda Peter ml. 10 13 10 9 42
2 Buda Peter 10 14 3 8 35
3 Gogola Miroslav 10 10 2 1 23

1. kolo Siluetovej ligy 2022

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml. 13 15 14 12 54
2 Molnár Imre 12 14 11 13 50
3 Buda Peter 8 12 11 12 43
4 Hlavička Peter 11 12 9 11 43
5 Štefankovič Štefan 11 13 10 8 42
6 Molnár Zsolt 11 11 8 6 36
7 Veselský Dušan 1 1 1 3 6
             
1 Buda Peter ml.  9 10 8 13 40
2 Gogola Miroslav  9 9 9 8 35
3 Buda Peter  9 12 6 5 32