Ako sa stať členom športového klubu KSSK

V KSSK su tri typy členstva: aktivny člen, pasívny člen a čestný člen

Aktívny člen:  je člen ktorý sa aktívne podiela minimálne na stavbách streleckých situácií LEVEL III a na súťažiach organizovaných KSSK. Členstvo SADS platí KSSK. Pri účasti na streleckej súťaži mimo KSSK sa mu preplácajú náklady na štartovné a cestovné, náklady na strelivo a streleckú výstroj podľa finančných možností klubu. Toto sa týka len strelcov IPSC sekcie klubu.

 

Pasívny člen:  je člen ktorý nemá záujem alebo čas podielať sa na stavbách streleckých situácií, takýto člen si platí všetky náklady na súťažiach a platí aj ročné členské do klubu v cene 90 €. Môže využívať strelnicu na individuálny strelecký výcvik za toto ročné členské. Členské do SADS si platí každý takýto člen individuálne. Pri predlžovaní ZP si platí sumu 100 € za vydanie potvrdenia na ORPZ.

 

Čestný člen: Predseda klubu KSSK Komárno a zároveň majiteľ strelnice si vyhradzuje právo na navrhnutie a rozhodnutie o čestnom členovy klubu. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s etickými, morálnymi a osobnostnými hodnotami spojenými s prínosom pre klub KSSK Komárno.

Číslo účtu KSSK pre zaplatnie členského: IBAN: SK 20 1100 0000 002625847374, SWIFT: TATRSKBX. Variabilný symbol je rodné číslo.

Po prečítaní stanov TU a pri súhlase s nimi sa vyplní prihláška za člena  TU, a vytlačí, podpíše, nascanuje, doručí e-mailom: clenstvo@kssk.sk