Vianočný STEEL 2013

ISO 100, 1/125 s, F7.10 ISO 250, 1/60 s, F5.60 ISO 100, 1/40 s, F5.60 ISO 160, 1/40 s, F5.60 ISO 250, 1/50 s, F5.60 ISO 200, 1/40 s, F5.60 ISO 100, 1/40 s, F6.30 ISO 640, 1/320 s, F4.00 ISO 500, 1/320 s, F3.50 ISO 640, 1/320 s, F3.50

ISO 2500, 1/640 s, F5.00 ISO 800, 1/500 s, F4.50 ISO 2500, 1/640 s, F5.00 ISO 3200, 1/640 s, F5.60 ISO 500, 1/320 s, F3.50 ISO 3200, 1/640 s, F5.60 ISO 640, 1/320 s, F3.50 ISO 3200, 1/640 s, F5.60 ISO 500, 1/320 s, F3.50 ISO 3200, 1/640 s, F5.60

ISO 2000, 1/800 s, F5.60 ISO 2500, 1/800 s, F5.60 ISO 2500, 1/800 s, F5.60 ISO 2000, 1/640 s, F5.00 ISO 250, 1/320 s, F3.50 ISO 250, 1/320 s, F3.50 ISO 250, 1/320 s, F3.50 ISO 250, 1/320 s, F3.50 ISO 160, 1/320 s, F3.50 ISO 320, 1/320 s, F3.50

ISO 160, 1/320 s, F3.50 ISO 200, 1/320 s, F3.50 ISO 2000, 1/800 s, F5.60 ISO 1600, 1/640 s, F5.60 ISO 1600, 1/640 s, F5.00 ISO 250, 1/320 s, F3.50 ISO 250, 1/320 s, F3.50 ISO 400, 1/320 s, F4.00 ISO 1250, 1/640 s, F5.00 ISO 320, 1/320 s, F3.50

Vygenerováno 22. februára 2014 v 19:49:35 programem Zoner Photo Studio 7
(c) 2004 ZONER software