Výsledky jednotlivých kôl komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 201
8

(Zelená farba = lady) (Modrá farba = junior)
Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)

1. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2018

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1. Krajčír Rudo 12 13 13 10 48
2. Orosz Attila 9 12 11 13 45
3. Lukács Róbert 11 8 10 13 42
4. Molnár Zsolt 11 13 10 6 40
5. Hlavička Peter 6 12 7 7 32
6. Oláh Jozef 6 7 8 8 29
            0
1. Molnár Bence 14 15 13 13 55
2. Lukács Róbert  6 13 6 9 34
3. Oláh Jack 7 12 5 7 31
            0
1. Terényi Ildikó 7 12 8 12 39

Celkové výsledky za rok 2017

P.č. Regular I. II.  III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X. Spolu
1 Štefankovič Štefan 50 40 47       45 43   47 272
2 Molnár Zsolt 39   42 37       39 41 49 247
3 Holík Matej 42 39 32         41 43 48 245
  Lady
1 Terényi Ildikó 33 37   38 38 43 34       223
                         
Junior
1 Molnár Bence     49 48   41 46 53   51 288
2 Buda Péter ml.       27 35 47 38 43   42 232