Výsledky jednotlivých kôl komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 201
9

(Zelená farba = lady) (Modrá farba = junior) (Fialová = farba otv. mieridlá)
Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)

3. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2019

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1. Orosz Attila 14 14 11 13 52
2. Oláh Jozef 12 15 12 11 50
3. Štefankovič Štefan 14 15 9 10 48
4. Gogola Miroslav 8 12 10 13 43
5. Molnár Zsolt 9 14 11 8 42
6. Hlavička Peter 10 13 8 10 41
7. Dragúň Martin 11 8 8 9 36
             
1. Molnár Bence 14 15 14 15 58
2. Oláh Jack 13 10 11 14 48
             
1. Terenyi Ildikó 12 13 10 8 43

2. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2019

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Orosz Attila 12 11 13 10 46
2 Oláh Jozef 9 13 9 11 42
3 Matej Holík 13 12 8 8 41
4 Budai Peter st. 14 13 6 8 41
5 Molnár Zsolt 10 11 8 11 40
6 Fekete Zoltán 8 10 12 9 39
7 Domonkos Juraj 9 10 6 10 35
8 Horváth Leo 7 7 7 11 32
9 Buda Peter ml. 10 9 8 4 31
10 Záček július st. 7 10 4 6 27
11 Dragúň Martin 12 7 7 1 27
12 Zsoldos Igor 7 7 4 7 25
13 Záček Július ml. 6 7 3 3 19
 
1 Buda Peter st. otv. 5 10 5 14 34
2 Buda Peter ml. otv. 8 9 5 10 32
 
1 Terényi Ildikó 11 12 9 11 43
2 Záčeková Viktória 1 6 6 3 16
3 Molnár Edit 1 2 0 2 5
 
1 Molnár Bence 14 15 12 15 56
2 Oláh Jack 9 11 11 14 45
3 Szabó Dominik 12 12 12 5 41

1. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2019

Poradie Meno Kura (20) Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Buda Peter ml 12 13 10 13 48
2 Olah Jozef 14 14 11 9 48
3 Stefankovič Stefan 11 11 11 13 46
4 Mateh Holik 12 14 10 9 45
5 Dragun Martin 9 10 10 9 38
6 Buda Peter 11 12 7 7 37
7 Domonkos Juraj 10 9 5 7 31
8 Horvath Leo 4 10 7 9 30
             
1 Olah Jack 12 11 6 15 44
             
1 Buda Peter 10 14 5 9 38
2 Buda Peter ml 7 10 4 10 31

 

Meno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo SPOLU
Holík Matej   45   44   51 44 49 47   280
Oláh Jozef       40   47 51 40 44 52 274
Molnár Zsolt 40 49 36         41 45 38 249
Buda Peter st.     42 31   37   46 38 38 232
Hlavička Peter 32 37 31 35 34 34         203
Molnár Bence  55   53   57 57     57 58 337
Oláh Jack       50   41 42 47 54 47 281
Buda Peter ml.     36 38   36   43 36 40 229
Terényi Ildikó 39 41 38   39   40   38   235