Výsledky jednotlivých kôl komárňanskej ligy
v siluetovej streľbe 2
020

(Zelená farba = lady) (Modrá farba = junior) (Fialová = farba otv. mieridlá)

Poradie je dane počtom bodov, ak je zhoda tak rozhoduje väčší počet zásahov na väčšiu vzdialenosť)

5. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2020

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Matej Holík 15 15 9 13 52
2 Orosz Attila 14 13 8 12 47
3 Buda Peter st. 11 14 7 11 43
4 Molnár Zsolt 14 12 9 6 41
5 Hlavička Peter 12 11 7 8 38
6 Babic Dušan 10 9 4 7 30
7 Szabó František 8 7 4 8 27
8 Záček Július st. 5 8 3 5 21
9 Záček Július 5 5 1 6 17
10 Rechtoris David 4 1 3 3 11
11            
  Záčeková Viktória 6 5 2 6 19
1            
  Buda Peter st. 7 6 2 5 20
1            
  Molnár Bence 15 15 13 15 58

4. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2020

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Holík Matej 15 13 11 12 51
2 Orosz Attila 14 15 10 11 50
3 Molnár Imrich 10 12 12 8 42
4 Buda Peter ml. 13 10 12 7 42
5 Hlavička Peter 12 10 6 11 39
6 Molnár Zsolt 11 10 7 8 36
7 Berecky František 13 6 8 6 33
8 Talač Kristián 9 11 5 7 32
9 Buda Peter 9 9 6 6 30
10 Tomcányi Robert 13 6 4 5 28
11 Domonkos Juraj 5 6 5 7 23
12 Szabó František 7 7 3 3 20
13 Molnár Imrich ml. 2 4 5 3 14
14            
15 Molnár Bence jun 14 14 11 15 54
16            
17 Terényi Ildikó 12 13 9 9 43
18            
19 Buda Peter  ml. 11 11 11 10 43
20 Berecky František 11 14 8 6 39
21 Buda Peter 15 8 6 6 35
22 Terényi Ildikó 6 0 0 0 6

3. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2020

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Hlavička Peter 10 13 11 13 47
2 Molnár Imrich st. 13 12 10 11 46
3 Lukács Robert 13 12 9 11 45
4 Buda Peter 11 13 5 7 36
5 Bereczky František 12 9 3 11 35
6 Molnár Zsolt 9 7 8 8 32
7 Orosz Attila 9 8 7 8 32
8 Vass Zoltán 9 8 4 10 31
9 Gogola Miroslav 9 10 5 5 29
10 Domonkos Juraj 6 6 6 8 26
11 Molnár Imre ml. 6 9 6 5 26
12 Nagy Marian 5 6 5 7 23
13 Števankovič Štefan 7 7 6 3 23
             
1 Molnár Bence 15 15 14 14 58
2 Olah Jack  14 11 12 14 51
3 Buda Peter  7 11 8 8 34
4 Orosz Daniel  8 8 8 8 32
5 Lukács Robeert  6 7 5 3 21
             
1 Palkó Csilla 11 11 10 10 42
2 Terényi Ildikó 12 11 9 8 40
3 Palkó Eszter 8 13 10 8 39
4 Nguyen Hung Diana 7 5 6 5 23
             
1 Buda Peter 12 12 7 8 39
2 Buda Peter jun 11 8 9 10 38
3 Bereczky František 10 6 10 9 35
4 Terényi Ildikó 11 8 8 8 35
5 Števankovič Štefan 0 1 1 0 2

 

2. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2020

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Orosz Attila 15 15 11 14 55
2 Hlavička Peter 13 11 10 9 43
3 Štefankovič Štefan 9 11 11 9 40
4 Molnár Zsolt 11 10 8 8 37
5 Berecky František 5 8 9 8 30
6 Domonkos Juraj 8 4 3 5 20
             
1 Molnár Bence 14 15 15 15 59
2 Orosz Daniel 13 15 15 12 55
             
1 Terenyi Ildikó 13 14 8 9 44
             
1 Berecky František 12 6 3 6 27
2 Terenyi Ildikó 4 3 8 5 20

1. kolo Komárňanskej siluetovej ligy 2020

Poradie Meno Kura (20)  Prasa (30) Morka (37) Baran (50) Spolu
1 Dr. Gombos László 15 15 14 14 58
2 Hlavička Peter 10 13 11 11 45
3 Holík Matej 8 13 12 11 44
4 Fekete Zoltán 13 13 8 10 44
5 Buda Peter jun 10 11 10 10 41
6 Miškovič Martin 11 13 7 10 41
7 Lukács Robert 13 13 6 7 39
8 Palkó Gábor 8 13 8 9 38
9 Buda Peter 14 10 6 6 36
10 Gogola Miroslav 13 9 9 5 36
11 Molnár Zsolt 10 11 10 4 35
12 Berecky František 8 10 7 9 34
13 Dragúň Martin 13 9 3 7 32
14 Domonkos Juraj 6 8 6 7 27
15 Molnár Dávid 10 7 6 3 26
             
1 Palkó Csilla 15 14 11 11 51
2 Terényi Ildikó 10 13 4 5 32
             
1 Molnár Bence 15 15 15 15 60
2 Oláh Jack 15 15 12 12 54
             
1 Buda Peter 13 8 4 10 35
2 Buda Peter jun. 10 9 3 8 30
3 Berecky František 9 3 2 6 20
4 Terényi Ildikó 3 1 0 1 5